Existují nějaké doporučené postupy pro čištění obkladů a dlažeb?

Požadavky na údržbu keramické dlažby jsou jednoduché a nenáročné. Pokud čistíte dlažbu poprve, tedy po její pokládce, nejprve zkontrolujte, zda je dlažba čistá a nejsou na ní patrny žádné zbytky malty, cementu, lepidla nebo jiných látek. Pro účely prvního čištění je k mytí možné použít buď kyselinu chlorovodíkovou (2 díly vody na 1 díl kyseliny) nebo patentované čistící prostředky, jako je například „Deterprimo“ vyráběné firmou Ceramica Casalgrande Padana, „Viakal“ (Nelsen), „Keranet“ (Mapei) nebo „Deltaplus“ (Kerakoll). Cementové spárování ochráníte před účinky čistícího prostředku na bázi kyseliny tak, že před započetím čištění podlahu důkladně namočíte, aby byly spáry dobře impregnovány a tudíž ochráněny před korozivním působením kyseliny. Provádíte-li první čištění až poté, kdy už byla podlaha používána, musí se nejprve pomocí vhodných čistících prostředků odstranit mastnota a podobné látky. Po vyčištění podlahy kyselinovým roztokem ji dokonale opláchněte a vytřete dosucha.

Běžné každodenní čištění se pak provádí tak, že se dlažba vytře roztokem vody a vhodného čistícího prostředku určeného na mytí dlažeb. Vzhledem k tomu, že povrch dlažby z praktických důvodů nevstřebává vodu, není třeba používat vosk ani podobné výrobky. Naopak, použití těchto výrobků se vůbec nedoporučuje. Je třeba upozornit na fakt, že dlažba odolává působení jakýchkoli chemických látek, s výjimkou kyseliny fluorové, která poškodí jakýkoli keramický materiál.